חבילות          
 
500 ₪ לחודש 

עד 5 מחשבים 
למנוי בתשלום שנתי
עד 15 שעות מיכה שנתיות מרחוק 
עד 5 תיבות מייל ארגוני 
עד 10 ג'יגה גיבוי ענן
שליחת נתוני בקרה וניטור 
תמיכה לציוד קצה 
עסקי מתפתח
300 ₪ לחודש 

עד 3 מחשבים 
למנוי בתשלום שנתי 
עד 10 שעות שנתיות  לתמיכה מרחוק 
עד 3 תיבות מייל ארגוני 
עד 5 ג'יגה גיבוי ענן 
שליחת נתוני בקרה וניטור 
תמיכה לציוד קצה  
עסקי קטן
1000 ₪ לחודש 

עד 10 מחשבים 
למנוי בתשלום שנתי
עד 30 שעות מיכה שנתיות מרחוק 
עד 10 תיבות מייל ארגוני 
עד 20 ג'יגה גיבוי ענן
שליחת נתוני בקרה וניטור 
תמיכה לציוד קצה 
עסקי מנצח